Bog je beskrajna sfera čije je središte svugdje, a periferija nigdje.