Bog je izmislio pijance da ružne žene ne ostaju same.