Bog je jedino biće koje, da bi vladalo, ne mora čak ni da postoji.