Bog voli pomoći onome koji teži da pomogne sam sebi.