Krasan je tvoj Bog ako ga je čovjek stvorio po svojoj slici i prilici.