Kao neki bog koji je stvario kosmos da bi zatim stvorio haos.