Ima ljudi koji od svog bogatstva nemaju ništa osim straha da ga ne izgube.