Ne zavisi od tebe hoćeš li biti bogat, ali zavisi od tebe hoćeš li biti sretan.