Podnosi bogatstvo, a siromaštvo će se samo podnositi.