Zapitah život, šta je u njemu prastaro. Neko davni odgovori mi: bol je prastara.