Ljubav ima svoj vlastiti glas i govori sama za sebe.
Paulo Coelho