Protiv neugodnih istina ima samo jedan lijek - treba se s njima pomiriti.