Biti pametan znači razlikovati istine koje treba reći od onih koje treba prešutjeti.