Što može gola i hladna istina, protiv blistavih čari laži?