Moj način zbijanja šale je da kažem istinu. To je najsmješnija šala na svijetu.