Mudri ljudi, ako se uspiju izvući iz neke ružne situacije, dobro će paziti da u nju ponovno ne upadnu.