U politici se reskira smrt zbog predugog pamćenja.