Najveći politički činilac na svijetu je trbuh. To je mašina koja sve pokreće.