U politici postoje dvije metode koje predstavljaju dvije devize: skršit ćeš me, ali me nećeš saviti i savit ćeš me, ali me nećeš skršiti.