Javna je služba kruna karijere i mladim ljudima najvrjednija ambicija. Politika je i dalje najveća i najčasnija pustolovina.