Napokon, može se čak i politici vratit - iz sjećanja, hvale dostojnog, na porodične tradicije, dužnost prema otadžbini, i druge slične zvučne banalnosti.
Mahatma Gandhi