U politici, ako hoćeš da se nesto kaže, pitaj muškog. Ako hoćeš da se nešto napravi, pitaj ženu.