Samo se slike dugo pamte, a riječi već sutradan promijene svoj red.
Zuko Džumhur