Čovjek nigdje tako intenzivno ne misli na neodjevenu ženu kao u pustinji.
Zuko Džumhur