Granice između civilizacije i varvarstva leže duboko zakopane u pijesku pustinje...
Zuko Džumhur