Život nije ništa više od kapi rose koja drži ravnotežu na vrhu travke.
Buddha