Neka blagost pobijedi ljutnju, neka dobro savlada zlo, neka gramzljivca posrame darovi, neka lažljivca pobijedi istina, a neka mržnji putem ljubavi dođe kraj.
Buddha