Kao što vjetar ne satire stijenu, isto se tako pametni ljudi ne kolebaju pred prijekorom ni pohvalom.
Buddha