Tko ne zna, a ne zna da ne zna opasan je, izbjegavajte ga! Tko ne zna, a zna da ne zna dijete je, naučite ga! Tko zna, a ne zna da zna spava, probudite ga! Tko zna i zna da zna mudar je i slijedite ga!
Buddha