Nemojte ovisiti o onome čega nema. Pravite se kao da imate i nešto drugo.
Duško Radović