Žena je kao zima, ima dobre i loše strane. Dobre strane joj se vide, a loše osjećaju.
Duško Radović