Ima žena koje vole samo svoje muževe. Nisu ništa posebni ti muževi, već te žene.
Duško Radović