Zima je kao i žena - ima dobre i loše strane. Dobre strane joj se vide, a loše osećaju.
Duško Radović