Za razliku od doktora nauka, seljaci imaju više znanja nego stručne spreme.
Duško Radović