Ne trčite za ženama da se ne sudarite sa onima koji od njih beže.
Duško Radović