Ateisti ne moraju biti pošteni. Nema boga koji bi za njih bio nadležan.
Duško Radović