Vječna zublja vječne pomrčine nit dogori niti svjetlost gubi.
Petar Petrović Njegoš