Sreća je kao tržnica; i često, ako samo možeš malo pričekati, cijena će pasti.
Francis Bacon