Najteža stvar u životu je znati koje mostove treba prijeći, a koje treba srušiti.