Mnoge su mlade žene ponosne na svoju vrlinu, ali je vrlo malo ostarelih žena koje se svoje se svoje vrline sećaju sa preteranim ponosom.
Jovan Dučić