Sreća se rađa iz nesreće, nesreća je skrivena u grudima sreće.
Lao Tse