Nitko se ne smije od mene udaljiti a da se ne osjeti srećnijim i boljim.
Majka Terezija