Neke knjige treba okusiti, druge progutati, a samo neke sažvakati i svariti.
Pol Elijar