Knjiga je života uzvišeno štivo, ko se našao da je, kako treba, shvati?
Safvet - beg Bašagić