Srećan je onaj, koji ne drugima, već sebi izgleda (da je sretan).
Latinske poslovice