Srećan je onaj koga tuđe opasnosti čine obazrivim.
Latinske poslovice