Srećan je onaj koji je mogao da sazna uzroke stvari.
Latinske poslovice