Sreća se svakome ukazuje prema njegovim shvatanjima.