U nama samima naći sreću je - teško, a negdje drugdje - nemoguće.