Ljubav se ne može kriti onde gdje je, niti se može izgubiti onde gdje nije.
Francois de La Rochefoucauld